4 Square Gospel

Het 4 Square Gospel is een belangrijk concept binnen het christendom. Het is een evangelische theologie die gebaseerd is op vier kernprincipes: Jezus Christus als de Verlosser, de Doop in de Heilige Geest, genezing door gebed en de wederkomst van Christus. Deze vier principes vormen de basis van het 4 Square Gospel en hebben een … Lees meer