Go into the world and preach the gospel

De opdracht om de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen is een centraal thema in het christendom. Het is een oproep aan gelovigen om actief te zijn in het verspreiden van het goede nieuws van Jezus Christus. Deze opdracht wordt vaak aangeduid met de zin “Ga de wereld in en verkondig het evangelie”. In dit artikel zullen we dieper ingaan op dit onderwerp en de betekenis ervan voor christenen.

Wat betekent “Ga de wereld in en verkondig het evangelie”?

De opdracht om de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen komt voort uit de woorden van Jezus zelf. In het evangelie van Marcus staat geschreven: “Ga de hele wereld door en verkondig het goede nieuws aan iedereen” (Marcus 16:15). Deze woorden werden uitgesproken door Jezus vlak voordat Hij naar de hemel opsteeg. Het is een directe opdracht aan zijn volgelingen om zijn boodschap te verspreiden.

Het “evangelie” verwijst naar de blijde boodschap van redding en verlossing door Jezus Christus. Het omvat de kern van het christelijk geloof, namelijk dat Jezus stierf voor onze zonden en dat door geloof in Hem eeuwig leven mogelijk is. Het verkondigen van het evangelie houdt in dat gelovigen anderen vertellen over Jezus en zijn offer, en hen uitnodigen om Hem te volgen.

Waarom is het belangrijk om het evangelie te verkondigen?

Het verkondigen van het evangelie is van cruciaal belang voor het christendom om verschillende redenen:

 1. Redding: Het evangelie is de boodschap van redding. Door het te verkondigen, geven gelovigen anderen de mogelijkheid om gered te worden en eeuwig leven te ontvangen. Het is een daad van liefde en mededogen om anderen de kans te geven om de genade van God te ervaren.
 2. Gehoorzaamheid: Het verkondigen van het evangelie is een gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus. Als volgelingen van Christus is het onze verantwoordelijkheid om zijn woorden serieus te nemen en ze in praktijk te brengen. Het is een manier om onze liefde voor Hem te tonen en Hem te eren.
 3. Verandering: Het evangelie heeft de kracht om levens te veranderen. Wanneer mensen het goede nieuws horen en het accepteren, worden ze getransformeerd door de genade van God. Het verkondigen van het evangelie biedt hoop en brengt genezing in gebroken levens.
 4. Missie: Het verkondigen van het evangelie is een essentieel onderdeel van de missie van de kerk. Jezus gaf zijn volgelingen de opdracht om zijn getuigen te zijn en zijn boodschap overal te verspreiden. Het is een manier om de liefde van God te delen en anderen te helpen een relatie met Hem op te bouwen.

Hoe kunnen we het evangelie verkondigen?

Er zijn verschillende manieren waarop gelovigen het evangelie kunnen verkondigen:

 1. Prediking: Een van de meest traditionele manieren om het evangelie te verkondigen is door middel van prediking. Dit kan gebeuren in kerken, op straat, in gevangenissen, of waar dan ook mensen samenkomen. Prediking houdt in dat de boodschap van het evangelie op een duidelijke en begrijpelijke manier wordt gedeeld.
 2. Getuigenis: Een persoonlijk getuigenis is een krachtige manier om het evangelie te verkondigen. Door te delen hoe Jezus in ons leven heeft gewerkt en hoe Hij ons heeft veranderd, kunnen we anderen inspireren en aanmoedigen om Hem ook te volgen.
 3. Evangelisatie-evenementen: Het organiseren van speciale evenementen gericht op evangelisatie kan een effectieve manier zijn om het evangelie te verkondigen. Dit kan variëren van openluchtbijeenkomsten en concerten tot evangelisatiecampagnes en missionaire reizen.
 4. Sociale media: In de moderne tijd bieden sociale media platforms zoals Facebook, Instagram en YouTube nieuwe mogelijkheden om het evangelie te verkondigen. Door het delen van bijbelverzen, getuigenissen en inspirerende boodschappen kunnen gelovigen een breed publiek bereiken.

Uitdagingen bij het verkondigen van het evangelie

Hoewel het verkondigen van het evangelie een belangrijke opdracht is, zijn er ook uitdagingen waarmee gelovigen te maken kunnen krijgen:

 1. Weerstand: Niet iedereen zal openstaan voor het evangelie. Sommige mensen kunnen vijandigheid tonen of het afwijzen. Het is belangrijk om geduldig en respectvol te blijven, zelfs in moeilijke situaties.
 2. Taal- en cultuurbarrières: Bij het verkondigen van het evangelie aan mensen uit verschillende culturen en taalgroepen kunnen taal- en cultuurbarrières een uitdaging vormen. Het is belangrijk om de boodschap aan te passen aan de context en ervoor te zorgen dat deze begrijpelijk is voor degenen aan wie deze wordt gepresenteerd.
 3. Angst en onzekerheid: Voor sommige gelovigen kan het verkondigen van het evangelie eng of intimiderend zijn. Het kan helpen om te onthouden dat we niet alleen zijn in deze opdracht. Jezus heeft beloofd altijd bij ons te zijn en ons te helpen.

Conclusie

Het verkondigen van het evangelie is een belangrijke opdracht voor christenen. Het is een manier om gehoor te geven aan de woorden van Jezus en anderen de mogelijkheid te bieden om gered te worden. Hoewel er uitdagingen kunnen zijn, zijn er ook verschillende manieren waarop gelovigen het evangelie kunnen verkondigen. Door gehoorzaamheid aan deze opdracht kunnen we de liefde van God delen en anderen helpen een relatie met Hem op te bouwen.

Plaats een reactie