Gospel Dispensations in de LDS Kerk

Gospel dispensations zijn een belangrijk concept binnen de leer van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (LDS). Deze dispensaties vertegenwoordigen verschillende perioden in de geschiedenis waarin God zijn volk op aarde heeft geleid en openbaring heeft gegeven. In dit artikel zullen we de betekenis en de verschillende gospel dispensaties binnen de LDS Kerk verkennen.

Wat zijn gospel dispensations?

Gospel dispensations verwijzen naar de perioden waarin God zijn volk op aarde heeft geleid en openbaring heeft gegeven om zijn wil bekend te maken. Elk van deze dispensaties wordt gekenmerkt door een specifieke set van leringen, geboden en verordeningen die nodig zijn voor de verlossing van de mensheid.

De LDS Kerk gelooft dat er verschillende gospel dispensaties zijn geweest en dat er nog toekomstige dispensaties zullen komen. Elk van deze dispensaties wordt geleid door een profeet die door God is aangesteld om zijn volk te onderwijzen en te leiden.

De verschillende gospel dispensaties

1. De Adamische dispensatie: Deze dispensatie begon met Adam en Eva en omvatte de periode tot aan de zondvloed. In deze dispensatie werden Adam en Eva onderwezen over het evangelie en werden ze geboden om zich aan bepaalde wetten en geboden te houden. Een belangrijk onderdeel van deze dispensatie was het offer van Jezus Christus.

2. De Noachitische dispensatie: Na de zondvloed begon de Noachitische dispensatie. Noach en zijn familie waren de enigen die de zondvloed overleefden en zij werden de rechtmatige erfgenamen van de aarde. In deze dispensatie werden de wetten van God opnieuw geopenbaard en werden Noach en zijn nakomelingen geboden om zich aan deze wetten te houden.

3. De Abrahamitische dispensatie: Deze dispensatie begon met Abraham en omvatte de periode tot aan Mozes. In deze dispensatie werd het priesterschap hersteld en werden Abraham en zijn nakomelingen gezegend met het evangelie van Jezus Christus. Een belangrijk onderdeel van deze dispensatie was het verbond dat God met Abraham sloot.

4. De Mozaïsche dispensatie: Na de Abrahamitische dispensatie begon de Mozaïsche dispensatie met Mozes. In deze dispensatie werden de wetten van God gegeven aan het volk Israël, inclusief de Tien Geboden en de wetten van het priesterschap. Het volk Israël werd geboden om zich aan deze wetten te houden om zegeningen te ontvangen.

5. De dispensatie van het volle evangelie: Deze dispensatie begon met de komst van Jezus Christus op aarde. Hij herstelde het evangelie en het priesterschap en onderwees de mensen over de weg naar verlossing. Jezus Christus stichtte zijn kerk en riep apostelen en andere discipelen om zijn werk voort te zetten.

6. De dispensatie van de herstelling: Deze dispensatie begon in de 19e eeuw met de komst van Joseph Smith, de stichter van de LDS Kerk. Joseph Smith ontving openbaring van God en herstelde het evangelie en het priesterschap dat verloren was gegaan na de dood van de apostelen van Jezus Christus. Hij werd de profeet die door God was aangesteld om zijn kerk opnieuw te organiseren.

Conclusie

Gospel dispensations zijn een belangrijk concept binnen de LDS Kerk. Ze vertegenwoordigen verschillende perioden in de geschiedenis waarin God zijn volk heeft geleid en openbaring heeft gegeven. Elk van deze dispensaties heeft unieke leringen, geboden en verordeningen die nodig zijn voor de verlossing van de mensheid. Door het begrijpen van deze dispensaties kunnen leden van de LDS Kerk een dieper inzicht krijgen in Gods plan voor de mensheid en hun eigen rol daarin.

Plaats een reactie