Gospel of Barnabas Chapter 97

Het Evangelie van Barnabas is een apocrief geschrift dat niet is opgenomen in de canonieke Bijbel. Het bevat een verslag van het leven en de leer van Jezus Christus, zoals verteld door de apostel Barnabas. In hoofdstuk 97 van het Evangelie van Barnabas wordt een belangrijke gebeurtenis beschreven die betrekking heeft op de kruisiging van Jezus.

De inhoud van hoofdstuk 97

In hoofdstuk 97 van het Evangelie van Barnabas wordt beschreven hoe Jezus wordt verraden door Judas Iskariot en gevangen wordt genomen door de Romeinse soldaten. Het hoofdstuk begint met de woorden: “Toen Judas Jezus had verraden, kwamen de soldaten en grepen Hem.” Dit markeert het begin van de gebeurtenissen die leiden tot de kruisiging van Jezus.

De tekst gaat verder met het beschrijven van de reactie van de discipelen van Jezus op zijn gevangenneming. Ze zijn geschokt en bang, en Petrus trekt zelfs zijn zwaard om Jezus te verdedigen. Jezus berispt Petrus en zegt: “Steek uw zwaard in de schede, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan.” Dit toont de vreedzame aard van Jezus en zijn verzet tegen geweld.

Hoofdstuk 97 gaat verder met het beschrijven van de rechtszaak tegen Jezus. Hij wordt voor de hogepriester en de oudsten gebracht, waar valse getuigen tegen Hem worden opgeroepen. Jezus blijft echter zwijgen en reageert niet op de beschuldigingen. Dit toont zijn waardigheid en standvastigheid in het gezicht van onrechtvaardigheid.

Na de rechtszaak wordt Jezus overgeleverd aan de Romeinse gouverneur Pilatus. Pilatus ondervraagt Jezus en vraagt Hem of Hij de koning van de Joden is. Jezus antwoordt: “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.” Dit toont aan dat Jezus een spiritueel koninkrijk vertegenwoordigt en niet een aardse heerschappij nastreeft.

Pilatus probeert Jezus vrij te laten, maar de menigte roept om zijn kruisiging. Pilatus wast zijn handen in onschuld en geeft toe aan de druk van het volk. Jezus wordt veroordeeld tot de kruisiging en wordt naar Golgotha gebracht, waar Hij wordt gekruisigd tussen twee misdadigers.

De betekenis van hoofdstuk 97

Hoofdstuk 97 van het Evangelie van Barnabas is van groot belang omdat het de gebeurtenissen beschrijft die leiden tot de kruisiging van Jezus. Het toont de trouw en standvastigheid van Jezus in het gezicht van verraad en onrechtvaardigheid. Het benadrukt ook de vreedzame aard van Jezus en zijn afwijzing van geweld als middel om zijn boodschap te verspreiden.

Daarnaast werpt hoofdstuk 97 licht op de politieke en religieuze context van die tijd. Het laat zien hoe Jezus werd geconfronteerd met vijandigheid van zowel de religieuze leiders als de Romeinse autoriteiten. Het toont ook de rol van het volk bij de kruisiging van Jezus, waarbij ze de voorkeur gaven aan de vrijlating van een misdadiger boven Jezus.

Conclusie

Hoofdstuk 97 van het Evangelie van Barnabas is een belangrijk hoofdstuk dat de gebeurtenissen beschrijft die leiden tot de kruisiging van Jezus. Het toont de trouw en standvastigheid van Jezus, evenals zijn afwijzing van geweld. Het werpt ook licht op de politieke en religieuze context van die tijd. Het Evangelie van Barnabas biedt een alternatieve kijk op het leven en de leer van Jezus, en hoofdstuk 97 draagt bij aan het begrip van zijn kruisiging en de betekenis ervan.

Plaats een reactie