Gospel of Barnabas Islam

De Gospel of Barnabas is een religieus geschrift dat een belangrijke rol speelt binnen de islam. Het is een evangelie dat wordt toegeschreven aan de apostel Barnabas, die een metgezel van Jezus Christus zou zijn geweest. Het evangelie is echter niet opgenomen in de canonieke geschriften van het christendom en wordt door de meeste christelijke denominaties als apocrief beschouwd.

De Gospel of Barnabas is van bijzonder belang voor de islam, omdat het verschillende overeenkomsten heeft met de islamitische leer en de profeet Mohammed noemt als de beloofde Messias. Het evangelie beschrijft Jezus als een profeet die de komst van Mohammed voorspelt en de boodschap van de islam verkondigt. Dit staat in contrast met de traditionele christelijke opvatting dat Jezus de Zoon van God is en de enige weg naar verlossing.

Belangrijke kenmerken van de Gospel of Barnabas

De Gospel of Barnabas bevat verschillende opmerkelijke kenmerken die het onderscheiden van de canonieke evangeliën. Enkele van deze kenmerken zijn:

  • De ontkenning van de goddelijkheid van Jezus: In tegenstelling tot de traditionele christelijke leer, beschrijft de Gospel of Barnabas Jezus als een profeet en niet als de Zoon van God.
  • De voorspelling van de komst van Mohammed: Het evangelie beweert dat Jezus de komst van Mohammed voorspelt als de laatste profeet en de boodschapper van God.
  • De ontkenning van de kruisiging van Jezus: In tegenstelling tot de kruisiging en opstanding van Jezus zoals beschreven in de canonieke evangeliën, beweert de Gospel of Barnabas dat Jezus niet werd gekruisigd, maar dat iemand anders in zijn plaats werd gekruisigd.
  • De nadruk op de naleving van de wetten van Mozes: Het evangelie benadrukt de naleving van de Joodse wetten en de besnijdenis, wat in strijd is met de leer van genade en vergeving in het christendom.

Controverses rondom de Gospel of Barnabas

De Gospel of Barnabas heeft door de eeuwen heen veel controverse veroorzaakt. Sommige moslims beschouwen het als een authentiek evangelie dat door Barnabas is geschreven, terwijl anderen het als een vervalsing beschouwen. Veel christenen verwerpen het evangelie als een vervalsing vanwege de tegenstrijdigheden met de canonieke evangeliën en de traditionele christelijke leer.

Er zijn verschillende versies van de Gospel of Barnabas ontdekt, waarvan de meeste in het Italiaans zijn geschreven. De oudste bekende versie dateert uit de 16e eeuw en werd ontdekt in de bibliotheek van het Vaticaan. Deze versie is echter omstreden en er zijn twijfels over de authenticiteit ervan.

De Gospel of Barnabas blijft een onderwerp van discussie en onderzoek binnen de religieuze gemeenschappen. Het roept vragen op over de oorsprong van het evangelie en de relatie tussen het christendom en de islam. Sommige geleerden suggereren dat het evangelie mogelijk is geschreven als een poging om de verschillen tussen de twee religies te overbruggen en een gemeenschappelijke basis te vinden.

Conclusie

De Gospel of Barnabas is een religieus geschrift dat een belangrijke rol speelt binnen de islam. Het evangelie beschrijft Jezus als een profeet die de komst van Mohammed voorspelt en de boodschap van de islam verkondigt. Het heeft verschillende opmerkelijke kenmerken die het onderscheiden van de canonieke evangeliën en heeft door de eeuwen heen veel controverse veroorzaakt. Het blijft een onderwerp van discussie en onderzoek binnen de religieuze gemeenschappen en roept vragen op over de oorsprong ervan en de relatie tussen het christendom en de islam.

Plaats een reactie