Gospel of John Chapter 16 Verse 12-14

In het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 16, verzen 12-14, spreekt Jezus tot zijn discipelen over de komst van de Heilige Geest en de waarheid die Hij zal openbaren. Deze verzen bevatten belangrijke lessen en inzichten die relevant zijn voor gelovigen van alle tijden. Laten we deze verzen nader bekijken en de betekenis ervan ontdekken.

De context van de verzen

Voordat we dieper ingaan op de specifieke verzen, is het belangrijk om de context te begrijpen waarin Jezus deze woorden uitsprak. Het Evangelie van Johannes is een verslag van het leven, de bediening, het lijden en de opstanding van Jezus Christus. In hoofdstuk 16 bereidt Jezus zijn discipelen voor op zijn naderende dood en de komst van de Heilige Geest.

De discipelen waren verward en bedroefd door Jezus’ aankondiging van zijn vertrek. Ze begrepen niet volledig wat er zou gebeuren en hoe ze zonder Jezus verder moesten gaan. Jezus sprak tot hen om hen gerust te stellen en hen voor te bereiden op de komende gebeurtenissen.

De belofte van de Heilige Geest

In Johannes 16:12-14 zegt Jezus: “Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.”

Deze verzen bevatten de belofte van de Heilige Geest, die na Jezus’ hemelvaart naar de discipelen zou komen. Jezus vertelt zijn discipelen dat er nog veel meer te leren en te begrijpen is, maar dat ze op dat moment niet in staat zijn om het te dragen. Hij verzekert hen echter dat wanneer de Geest der waarheid komt, Hij hen zal leiden naar de volle waarheid.

De rol van de Heilige Geest

De Heilige Geest zou niet uit zichzelf spreken, maar alleen datgene spreken wat Hij van de Vader en de Zoon hoort. Hij zou de discipelen de weg wijzen naar de volle waarheid en hen de toekomst verkondigen. De Heilige Geest zou Jezus verheerlijken door de openbaring van de waarheid en het werk van Jezus voort te zetten.

Deze belofte van de Heilige Geest is van groot belang voor gelovigen vandaag de dag. De Heilige Geest is de derde persoon van de Drie-eenheid en speelt een essentiële rol in het leven van een gelovige. Hij is onze gids, trooster en leraar. Hij openbaart de waarheid van Gods Woord aan ons en helpt ons om te groeien in ons geloof.

De volle waarheid

De Heilige Geest leidt ons naar de volle waarheid. Dit betekent dat Hij ons helpt om Gods Woord te begrijpen en toe te passen in ons dagelijks leven. Hij verlicht onze geest en opent onze ogen voor de diepten van Gods wijsheid en kennis. Door de leiding van de Heilige Geest kunnen we groeien in ons begrip van Gods plan en doel voor ons leven.

De Heilige Geest onthult ook de toekomst aan ons. Hoewel we niet alle details van de toekomst kennen, geeft de Heilige Geest ons inzicht in Gods plan en waarschuwt Hij ons voor gevaar en verleiding. Hij helpt ons om wijsheid en onderscheidingsvermogen te hebben in het nemen van beslissingen en het volgen van Gods wil.

De verheerlijking van Jezus

Een belangrijk aspect van de rol van de Heilige Geest is het verheerlijken van Jezus. De Heilige Geest neemt wat van Jezus is en verkondigt het aan ons. Hij wijst ons op Jezus en helpt ons om een diepere relatie met Hem te hebben. De Heilige Geest brengt Jezus’ werk en boodschap tot leven in ons hart en leven.

Als gelovigen moeten we ons bewust zijn van de aanwezigheid en het werk van de Heilige Geest in ons leven. We moeten openstaan voor zijn leiding en onderwijs. We moeten ons laten veranderen door de waarheid die Hij openbaart en ons laten leiden door zijn wijsheid en kracht.

Conclusie

In Johannes 16:12-14 belooft Jezus de komst van de Heilige Geest, de Geest der waarheid, die de discipelen zou leiden naar de volle waarheid en de toekomst zou verkondigen. De Heilige Geest speelt een essentiële rol in het leven van een gelovige, door ons te leiden, te onderwijzen en te veranderen. Hij openbaart de waarheid van Gods Woord en verheerlijkt Jezus in ons leven. Laten we ons openstellen voor de leiding van de Heilige Geest en ons laten transformeren door zijn werk in ons.

Plaats een reactie