Gospel of Matthew Chapter 5 Verse 17-20

In het Evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 5, vers 17-20, spreekt Jezus over de wet en de profeten. Dit gedeelte van de Bijbel is van groot belang omdat het de woorden van Jezus zelf bevat en zijn interpretatie van de wet van Mozes weergeeft. Laten we eens dieper ingaan op deze verzen en ontdekken wat Jezus ons wil leren.

De betekenis van Mattheüs 5:17

Mattheüs 5:17 begint met de woorden van Jezus: “Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen; ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” Hieruit blijkt dat Jezus niet van plan is om de wet van Mozes te negeren of te verwerpen, maar om deze te vervullen.

De wet van Mozes, zoals vastgelegd in het Oude Testament, was een belangrijk onderdeel van het Joodse geloof en de Joodse traditie. Jezus erkent de waarde en het belang van de wet, maar hij komt om deze wet op een dieper niveau te begrijpen en te vervullen.

De vervulling van de wet

Jezus gaat verder in Mattheüs 5:18 en zegt: “Want, voorwaar, ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.” Hiermee benadrukt Jezus dat de wet nog steeds van kracht is en dat zelfs de kleinste details ervan vervuld moeten worden.

De vervulling van de wet door Jezus heeft te maken met zijn komst als de Messias en zijn offer aan het kruis. Door zijn dood en opstanding vervult Jezus de vereisten van de wet en opent hij de weg naar verlossing voor iedereen die in hem gelooft.

De gerechtigheid van de discipelen

In Mattheüs 5:20 zegt Jezus: “Want ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.” Hiermee daagt Jezus zijn volgelingen uit om verder te gaan dan de uiterlijke naleving van de wet en een gerechtigheid na te streven die dieper gaat.

De schriftgeleerden en de Farizeeën waren bekend om hun strikte naleving van de wet, maar Jezus benadrukt dat ware gerechtigheid verder gaat dan uiterlijke handelingen. Hij roept zijn discipelen op om een gerechtigheid na te streven die voortkomt uit een oprecht hart en een diep verlangen om God te behagen.

Toepassing in ons leven

Deze verzen uit het Evangelie van Mattheüs hebben ook vandaag de dag nog steeds betekenis en relevantie voor ons leven. Jezus roept ons op om de wet niet te negeren, maar om deze op een dieper niveau te begrijpen en te vervullen.

Als volgelingen van Jezus worden we uitgedaagd om een gerechtigheid na te streven die verder gaat dan uiterlijke handelingen. We moeten ons hart onderzoeken en streven naar een oprecht verlangen om God te gehoorzamen en zijn wil te doen.

Daarnaast herinnert Jezus ons eraan dat hij niet is gekomen om de wet af te schaffen, maar om deze te vervullen. Zijn offer aan het kruis opent de weg naar verlossing voor iedereen die in hem gelooft.

Samenvatting

De verzen in Mattheüs 5:17-20 zijn van groot belang omdat ze de woorden van Jezus zelf bevatten en zijn interpretatie van de wet van Mozes weergeven. Jezus benadrukt dat hij niet is gekomen om de wet af te schaffen, maar om deze te vervullen. Hij roept zijn volgelingen op om een gerechtigheid na te streven die verder gaat dan uiterlijke handelingen en om zijn woorden serieus te nemen.

Als gelovigen kunnen we leren van deze verzen en streven naar een dieper begrip van de wet en een oprecht verlangen om God te gehoorzamen. Jezus’ offer aan het kruis opent de weg naar verlossing en geeft ons de mogelijkheid om in zijn gerechtigheid te wandelen.

Plaats een reactie