Gospel of Matthew

Het Evangelie volgens Matteüs, ook wel bekend als het Evangelie van Mattheüs of het Evangelie volgens Mattheüs, is het eerste boek van het Nieuwe Testament in de Bijbel. Het is een van de vier canonieke evangeliën en wordt toegeschreven aan de apostel Matteüs, een van de twaalf discipelen van Jezus Christus.

Het Evangelie van Mattheüs is geschreven in het Grieks en wordt algemeen erkend als een van de belangrijkste bronnen voor het leven en de leer van Jezus. Het bevat een gedetailleerde verslaglegging van Jezus’ geboorte, zijn prediking, zijn wonderen, zijn dood aan het kruis en zijn opstanding.

Auteur en Doelgroep

Hoewel het Evangelie van Mattheüs traditioneel wordt toegeschreven aan de apostel Matteüs, is er enige discussie onder geleerden over de exacte auteur. Sommigen geloven dat het mogelijk is dat het evangelie is geschreven door een andere auteur die gebruik heeft gemaakt van Matteüs’ geschriften. Desalniettemin wordt het evangelie al eeuwenlang toegeschreven aan Matteüs.

Het evangelie lijkt te zijn geschreven voor een Joods-christelijk publiek, aangezien het veel verwijzingen bevat naar de Joodse wet en profetieën. Het benadrukt ook de vervulling van deze profetieën door Jezus. Het Evangelie van Mattheüs richt zich op het tonen van Jezus als de Messias en de vervulling van de beloften van het Oude Testament.

Inhoud en Structuur

Het Evangelie van Mattheüs kan worden onderverdeeld in vijf grote delen, vergelijkbaar met de vijf boeken van Mozes in het Oude Testament. Deze delen worden vaak aangeduid als de vijf ‘boeken’ van Mattheüs:

  1. De geboorte en vroege jaren van Jezus (Mattheüs 1-2)
  2. De prediking en onderwijzingen van Jezus (Mattheüs 3-7)
  3. De wonderen en tekenen van Jezus (Mattheüs 8-9)
  4. De gelijkenissen en onderwijs van Jezus (Mattheüs 10-25)
  5. De kruisiging, opstanding en de grote opdracht (Mattheüs 26-28)

Elk deel richt zich op verschillende aspecten van het leven en de bediening van Jezus. Het evangelie bevat ook veel van Jezus’ bekende toespraken, zoals de Bergrede en de gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen.

Belangrijke Thema’s

Het Evangelie van Mattheüs behandelt verschillende belangrijke thema’s, waaronder:

  • De vervulling van de profetieën: Mattheüs benadrukt herhaaldelijk hoe Jezus de vervulling is van de profetieën uit het Oude Testament. Hij citeert vaak uit de profeten om aan te tonen dat Jezus de beloofde Messias is.
  • De Joodse wet: Mattheüs legt de nadruk op de Joodse wet en de noodzaak om deze te vervullen. Hij laat zien hoe Jezus de wet vervult en een hogere morele standaard introduceert.
  • De rol van de discipelen: Mattheüs benadrukt de rol van de discipelen in het verspreiden van het evangelie en het onderwijzen van anderen. Hij beschrijft ook de roeping en de uitzending van de discipelen door Jezus.
  • De komst van het Koninkrijk der Hemelen: Mattheüs spreekt vaak over het Koninkrijk der Hemelen en hoe Jezus dit koninkrijk op aarde vestigt. Hij benadrukt de waarden en principes van dit koninkrijk.

Invloed en Betekenis

Het Evangelie van Mattheüs heeft een enorme invloed gehad op het christendom en de westerse cultuur als geheel. Het heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de christelijke leer en heeft de basis gelegd voor veel theologische concepten.

Daarnaast heeft het evangelie ook een belangrijke rol gespeeld in de liturgie en de praktijken van de kerk. Veel van Jezus’ woorden en leringen in het Evangelie van Mattheüs worden nog steeds gebruikt in kerkdiensten en gebeden.

Het Evangelie van Mattheüs is een rijke bron van spirituele wijsheid en inspiratie. Het biedt een diepgaand inzicht in het leven en de leer van Jezus Christus en blijft een belangrijk geschrift binnen het christendom.

Plaats een reactie