Gospel of Saint John

Het Evangelie van Johannes, ook wel bekend als het Evangelie van Sint-Jan, is een van de vier canonieke evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het Evangelie van Johannes is het vierde evangelie en wordt toegeschreven aan de apostel Johannes, een van de twaalf discipelen van Jezus Christus. Het evangelie is geschreven in het Grieks en wordt vaak beschouwd als het meest theologische en spirituele van de vier evangeliën.

Auteur en Datering

Traditioneel wordt het Evangelie van Johannes toegeschreven aan de apostel Johannes, de zoon van Zebedeüs. Hoewel sommige geleerden twijfelen aan de directe betrokkenheid van Johannes bij het schrijven van het evangelie, wordt algemeen aangenomen dat het is geschreven door een volgeling van Johannes, mogelijk een van zijn leerlingen.

De exacte datering van het Evangelie van Johannes is onderwerp van discussie onder geleerden. Sommigen suggereren dat het evangelie is geschreven tussen 70 en 90 na Christus, terwijl anderen beweren dat het mogelijk later is geschreven, rond het einde van de eerste eeuw. Er is echter geen consensus over de precieze datering.

Inhoud en Thema’s

Het Evangelie van Johannes verschilt op verschillende manieren van de andere drie synoptische evangeliën (Matteüs, Marcus en Lucas). Het evangelie bevat unieke verhalen, uitspraken en theologische thema’s die niet in de andere evangeliën voorkomen.

Enkele van de belangrijkste thema’s in het Evangelie van Johannes zijn:

  • De goddelijkheid van Jezus: Het evangelie benadrukt de goddelijke aard van Jezus en zijn eenheid met God de Vader. Het bevat verschillende “Ik ben”-uitspraken waarin Jezus zijn goddelijke identiteit verkondigt.
  • Geloof en eeuwig leven: Het Evangelie van Johannes legt sterk de nadruk op het belang van geloof in Jezus als de weg naar eeuwig leven. Het bevat ook de bekende passage waarin Jezus verklaart dat “God de wereld zo liefhad dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).
  • De Heilige Geest: Het evangelie introduceert de Heilige Geest als de Trooster en Helper die Jezus zal sturen om de gelovigen te leiden en te onderwijzen.
  • De tegenstelling tussen licht en duisternis: Het Evangelie van Johannes gebruikt vaak het beeld van licht en duisternis om de tegenstelling tussen goed en kwaad, waarheid en leugen, en geloof en ongeloof te illustreren.

Belang en Invloed

Het Evangelie van Johannes heeft een grote invloed gehad op het christendom en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van theologische concepten en doctrines. Het heeft geleerden en theologen door de eeuwen heen geïnspireerd en heeft een belangrijke rol gespeeld in de vorming van de christelijke leer.

Daarnaast heeft het Evangelie van Johannes ook een grote invloed gehad op de kunst, literatuur en muziek. Talloze kunstwerken, boeken en muziekstukken zijn geïnspireerd door de verhalen en thema’s in het evangelie.

Conclusie

Het Evangelie van Johannes, ook wel bekend als het Evangelie van Sint-Jan, is een theologisch en spiritueel geschrift dat de goddelijkheid van Jezus benadrukt en het belang van geloof en eeuwig leven onderstreept. Het evangelie heeft een grote invloed gehad op het christendom en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van theologische concepten en doctrines. Het blijft een belangrijk en inspirerend geschrift voor gelovigen en geleerden over de hele wereld.

Plaats een reactie