Gospel of Thomas Book

Het Gospel of Thomas Book is een van de apocriefe geschriften die niet zijn opgenomen in de canonieke Bijbel. Het is een verzameling van 114 uitspraken toegeschreven aan Jezus van Nazareth. Hoewel het Gospel of Thomas Book niet zo bekend is als de vier canonieke evangeliën, heeft het toch een belangrijke rol gespeeld in de studie van het vroege christendom.

Achtergrond van het Gospel of Thomas Book

Het Gospel of Thomas Book is ontdekt in 1945 in de buurt van Nag Hammadi, Egypte. Het werd gevonden in een verzameling van 13 geschriften die bekend staan als de Nag Hammadi-geschriften. Deze geschriften dateren uit de 4e eeuw, maar het Gospel of Thomas Book zelf wordt verondersteld te zijn geschreven in de 2e eeuw.

De tekst van het Gospel of Thomas Book is geschreven in het Koptisch, een oude Egyptische taal. Het bestaat uit een reeks uitspraken van Jezus, zonder een verhalende context zoals in de canonieke evangeliën. Elk gezegde begint met de zin “Jezus zei” en bevat een spirituele of filosofische boodschap.

Inhoud van het Gospel of Thomas Book

De 114 uitspraken in het Gospel of Thomas Book behandelen verschillende onderwerpen, waaronder wijsheid, kennis, het koninkrijk van God en de relatie tussen de mens en God. Sommige uitspraken lijken op die in de canonieke evangeliën, terwijl andere uniek zijn voor het Gospel of Thomas Book.

Enkele opmerkelijke uitspraken uit het Gospel of Thomas Book zijn:

  1. “Jezus zei: Wie de betekenis van deze woorden vindt, zal de dood niet smaken.”
  2. “Jezus zei: Laat hij die zoekt niet ophouden met zoeken totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij verontrust worden. En als hij verontrust is, zal hij zich verwonderen en hij zal heersen over het Al.”
  3. “Jezus zei: Als jullie datgene wat voor jullie ligt, kennen, zal datgene wat voor jullie ligt jullie bekend worden. Want er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden gemaakt.”

Deze uitspraken weerspiegelen de nadruk op innerlijke kennis en spirituele groei die in het Gospel of Thomas Book wordt gelegd. Het benadrukt het belang van het zoeken naar waarheid en het begrijpen van de diepere betekenis van Jezus’ woorden.

Interpretatie en betekenis

Het Gospel of Thomas Book heeft geleid tot veel discussie onder geleerden en theologen. Sommigen beschouwen het als een waardevolle bron van inzicht in de vroege christelijke tradities en de diversiteit van het vroege christendom. Anderen zijn echter sceptisch over de authenticiteit en betrouwbaarheid van de uitspraken in het Gospel of Thomas Book.

De nadruk op innerlijke kennis en spirituele groei in het Gospel of Thomas Book heeft ook raakvlakken met andere religieuze tradities, zoals het gnosticisme. Sommige geleerden suggereren dat het Gospel of Thomas Book mogelijk invloeden heeft gehad van gnostische denkbeelden.

Hoewel het Gospel of Thomas Book geen deel uitmaakt van de canonieke Bijbel, heeft het toch een waardevolle bijdrage geleverd aan de studie van het vroege christendom. Het biedt inzicht in de diversiteit van de vroege christelijke tradities en de verschillende interpretaties van Jezus’ boodschap.

Conclusie

Het Gospel of Thomas Book is een verzameling van 114 uitspraken toegeschreven aan Jezus van Nazareth. Hoewel het niet zo bekend is als de canonieke evangeliën, heeft het een belangrijke rol gespeeld in de studie van het vroege christendom. Het benadrukt de nadruk op innerlijke kennis en spirituele groei, en biedt inzicht in de diversiteit van de vroege christelijke tradities. Hoewel er discussie is over de authenticiteit en betrouwbaarheid van het Gospel of Thomas Book, blijft het een waardevolle bron van onderzoek en reflectie.

Plaats een reactie