Gospel of Thomas Logion 22

De Gospel of Thomas Logion 22 is een van de vele logia (uitspraken) die te vinden zijn in het evangelie van Thomas. Dit evangelie is een verzameling van 114 uitspraken die toegeschreven worden aan Jezus van Nazareth. Logion 22 luidt als volgt:

“Jezus zag kleine kinderen die gezoogd werden. Hij zei tegen zijn discipelen: ‘Deze kleine kinderen die gezoogd worden, lijken op degenen die het koninkrijk binnengaan.'”

Interpretatie van Logion 22

Deze uitspraak van Jezus roept verschillende interpretaties op onder theologen en bijbeldeskundigen. Hieronder volgen enkele mogelijke betekenissen van Logion 22:

  1. Onschuld en zuiverheid: Jezus vergelijkt de kleine kinderen die gezoogd worden met degenen die het koninkrijk van God binnengaan. Dit kan geïnterpreteerd worden als een verwijzing naar de onschuld en zuiverheid van kinderen. In de ogen van Jezus zijn zij degenen die het meest geschikt zijn om het koninkrijk van God te ervaren.
  2. Vertrouwen en afhankelijkheid: Kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouders voor voeding en verzorging. Jezus kan met deze uitspraak benadrukken dat degenen die het koninkrijk van God willen binnengaan, een vergelijkbaar niveau van vertrouwen en afhankelijkheid moeten hebben ten opzichte van God. Ze moeten zich volledig overgeven aan Zijn leiding en voorziening.
  3. Nederigheid: Kinderen hebben vaak een natuurlijke nederigheid en bescheidenheid. Ze zijn niet bezig met status of macht, maar zijn puur en eenvoudig. Jezus kan met deze uitspraak benadrukken dat degenen die het koninkrijk van God willen binnengaan, nederigheid moeten omarmen en hun egoïstische verlangens moeten loslaten.
  4. Ontvankelijkheid: Kinderen zijn open en ontvankelijk voor nieuwe ervaringen en leren snel. Jezus kan met deze uitspraak benadrukken dat degenen die het koninkrijk van God willen binnengaan, een vergelijkbare ontvankelijkheid moeten hebben. Ze moeten bereid zijn om te leren en open te staan voor de boodschap en het werk van God.

Context van het evangelie van Thomas

Het evangelie van Thomas is een van de apocriefe evangeliën die niet zijn opgenomen in de canonieke Bijbel. Het werd ontdekt in 1945 in Nag Hammadi, Egypte, samen met andere gnostische geschriften. Het evangelie van Thomas bevat geen verhalen over het leven en de dood van Jezus, maar richt zich voornamelijk op zijn uitspraken en wijsheid.

De logia in het evangelie van Thomas zijn vaak kort en poëtisch van aard. Ze bevatten vaak cryptische en symbolische taal, waardoor ze openstaan voor verschillende interpretaties. Het evangelie van Thomas wordt beschouwd als een belangrijke bron voor het begrijpen van de vroege christelijke gnostische tradities.

De betekenis van het koninkrijk van God

Het koninkrijk van God is een centraal concept in het evangelie van Thomas en andere geschriften van het Nieuwe Testament. Het verwijst naar de heerschappij en aanwezigheid van God in de wereld. Het koninkrijk van God wordt vaak geassocieerd met vrede, gerechtigheid en liefde.

In Logion 22 suggereert Jezus dat degenen die het koninkrijk van God willen binnengaan, bepaalde eigenschappen moeten hebben die vergelijkbaar zijn met die van kleine kinderen. Deze eigenschappen kunnen worden gezien als deugden die nodig zijn om het koninkrijk van God te ervaren en te begrijpen.

Relevantie voor het moderne leven

Hoewel het evangelie van Thomas niet opgenomen is in de canonieke Bijbel, kan Logion 22 nog steeds relevant zijn voor het moderne leven. Het herinnert ons eraan dat nederigheid, vertrouwen, ontvankelijkheid en onschuld belangrijke eigenschappen zijn om een diepere spirituele verbinding met God te ervaren.

In een wereld die vaak gericht is op macht, status en egoïsme, herinnert Logion 22 ons eraan dat we moeten streven naar de eenvoud en puurheid van een kind. Het herinnert ons eraan dat het koninkrijk van God niet alleen een toekomstige realiteit is, maar ook iets dat we in het hier en nu kunnen ervaren door onze houding en ons hart te veranderen.

Conclusie

Logion 22 van het evangelie van Thomas roept verschillende interpretaties op, maar benadrukt over het algemeen de noodzaak van nederigheid, vertrouwen, ontvankelijkheid en onschuld om het koninkrijk van God te ervaren. Het herinnert ons eraan dat we moeten streven naar de eigenschappen van een kind om een diepere spirituele verbinding met God te bereiken.

Hoewel het evangelie van Thomas niet canoniek is, biedt het waardevolle inzichten en wijsheid die nog steeds relevant zijn voor het moderne leven. Het nodigt ons uit om onze houding en ons hart te veranderen, zodat we het koninkrijk van God kunnen ervaren, zowel in de toekomst als in het heden.

Plaats een reactie