Gospel of Thomas Quotes

De Gospel of Thomas is een van de apocriefe geschriften die niet zijn opgenomen in de canonieke Bijbel. Het bevat een verzameling uitspraken toegeschreven aan Jezus Christus. In dit artikel zullen we enkele inspirerende Gospel of Thomas quotes verkennen en hun betekenis onderzoeken.

1. “Als je de waarheid kent, zal de waarheid je bevrijden.”

Deze quote benadrukt het belang van waarheid en kennis. Het suggereert dat het kennen van de waarheid ons kan bevrijden van onwetendheid, misleiding en beperkingen. Het moedigt ons aan om te streven naar waarheid en open te staan voor nieuwe inzichten en perspectieven.

2. “Als je zoekt, zul je vinden. Als je klopt, zal er voor je worden opengedaan.”

Deze uitspraak benadrukt het belang van actie en inspanning. Het suggereert dat als we oprecht zoeken naar kennis, wijsheid en spirituele groei, we de antwoorden zullen vinden. Het moedigt ons aan om actief te zijn in onze zoektocht naar waarheid en niet passief af te wachten.

3. “Het Koninkrijk van God is binnenin je en om je heen, niet in gebouwen van hout en steen.”

Deze quote benadrukt de innerlijke aard van spiritualiteit. Het suggereert dat het goddelijke niet beperkt is tot externe structuren of religieuze instellingen, maar eerder een innerlijke ervaring is die in onszelf en in de wereld om ons heen te vinden is. Het herinnert ons eraan dat we niet afhankelijk zijn van externe autoriteiten om spirituele verbinding te ervaren.

4. “Wees voorzichtig met wat je in jezelf zaait, want wat je zaait, zul je oogsten.”

Deze uitspraak benadrukt het belang van onze gedachten, woorden en daden. Het suggereert dat we verantwoordelijk zijn voor de consequenties van onze keuzes en acties. Het moedigt ons aan om bewust te zijn van wat we in onszelf en in de wereld om ons heen creëren, en om positieve energie en liefde te zaaien.

5. “Als je jezelf kent, zul je gekend worden en zul je beseffen dat je kinderen bent van de levende Vader.”

Deze quote benadrukt het belang van zelfbewustzijn en zelfacceptatie. Het suggereert dat het kennen van onszelf ons inzicht geeft in onze ware aard en ons verbindt met onze spirituele oorsprong. Het herinnert ons eraan dat we allemaal deel uitmaken van een groter geheel en dat we geliefd en gewaardeerd worden door een hogere macht.

6. “Laat degene die zoekt niet ophouden met zoeken totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij verontrust worden. En als hij verontrust is, zal hij zich verwonderen en hij zal heersen over het Al.”

Deze uitspraak benadrukt het belang van volharding en doorzettingsvermogen in onze spirituele zoektocht. Het suggereert dat het vinden van waarheid en inzicht niet altijd gemakkelijk is en soms verontrustend kan zijn. Het moedigt ons aan om open te staan voor nieuwe ideeën en ervaringen, en om de controle over ons eigen leven en spirituele groei te nemen.

7. “Als je weet hoe je moet luisteren, zal alles je worden onthuld.”

Deze quote benadrukt het belang van luisteren en openstaan voor de wijsheid van anderen en de wereld om ons heen. Het suggereert dat als we bereid zijn om te luisteren, we waardevolle inzichten en kennis kunnen ontvangen. Het moedigt ons aan om onze oordelen opzij te zetten en te leren van anderen.

De Gospel of Thomas bevat vele andere inspirerende quotes die ons kunnen helpen om dieper na te denken over ons leven, onze spiritualiteit en onze relatie tot het goddelijke. Door deze quotes te overwegen en hun betekenis te onderzoeken, kunnen we nieuwe perspectieven ontdekken en ons spirituele pad verrijken.

Plaats een reactie