Gospel of Thomas: Waarom staat het niet in de Bijbel?

De Gospel of Thomas, ook wel bekend als het Evangelie van Thomas, is een van de vele vroege christelijke teksten die niet zijn opgenomen in de canonieke Bijbel. Hoewel het een belangrijke rol speelt in de studie van het vroege christendom, roept de afwezigheid ervan in de Bijbel vragen op. Waarom is het Evangelie van Thomas niet opgenomen in de Bijbel? In dit artikel zullen we deze vraag onderzoeken en de mogelijke redenen bespreken.

Wat is het Evangelie van Thomas?

Het Evangelie van Thomas is een verzameling van 114 uitspraken of logia toegeschreven aan Jezus Christus. Het werd ontdekt in 1945 in de buurt van Nag Hammadi, Egypte, samen met andere vroege christelijke geschriften. Hoewel het Evangelie van Thomas niet in de Bijbel staat, wordt het beschouwd als een belangrijke tekst voor het begrijpen van het vroege christendom en de ontwikkeling van het christelijk denken.

Waarom staat het niet in de Bijbel?

Er zijn verschillende redenen waarom het Evangelie van Thomas niet in de Bijbel is opgenomen. Hier zijn enkele mogelijke verklaringen:

  1. Datering: Het Evangelie van Thomas wordt over het algemeen gedateerd in de 2e eeuw na Christus, wat betekent dat het later werd geschreven dan de canonieke evangeliën. De vroege kerkleiders gaven de voorkeur aan de evangeliën die dichter bij de tijd van Jezus lagen, zoals Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.
  2. Theologische verschillen: Het Evangelie van Thomas bevat enkele uitspraken die afwijken van de traditionele christelijke leer. Sommige van deze uitspraken kunnen als gnostisch worden geïnterpreteerd, wat in strijd was met de opvattingen van de vroege kerk. De vroege kerkleiders wilden een canon vaststellen die in overeenstemming was met hun theologische overtuigingen.
  3. Onbekendheid: Het Evangelie van Thomas was lange tijd relatief onbekend bij het grote publiek. Het werd pas in de 20e eeuw ontdekt en bestudeerd. De vroege kerkleiders hadden mogelijk geen kennis van dit evangelie of beschouwden het als minder belangrijk dan de evangeliën die al in omloop waren.
  4. Canonisatieproces: Het proces van het vaststellen van de canon van de Bijbel was complex en duurde vele eeuwen. De vroege kerkleiders moesten beslissen welke geschriften als geïnspireerd en gezaghebbend moesten worden beschouwd. Het Evangelie van Thomas werd uiteindelijk niet opgenomen in de canon, mogelijk omdat het niet werd erkend als geïnspireerd door de Heilige Geest.

De waarde van het Evangelie van Thomas

Ondanks het feit dat het Evangelie van Thomas niet in de Bijbel staat, heeft het toch waarde voor de studie van het vroege christendom. Het bevat unieke uitspraken van Jezus die niet in de canonieke evangeliën voorkomen. Deze uitspraken kunnen inzicht geven in de diversiteit van het vroege christendom en de verschillende interpretaties van Jezus’ leer.

Bovendien werpt het Evangelie van Thomas licht op de vroege gnostische beweging binnen het christendom. Gnostiek geloofde in het verkrijgen van spirituele kennis of gnosis om verlossing te bereiken. Sommige uitspraken in het Evangelie van Thomas kunnen worden geïnterpreteerd als gnostische ideeën, wat ons helpt om de ontwikkeling van het christelijk denken beter te begrijpen.

Conclusie

Het Evangelie van Thomas is een fascinerend vroeg-christelijk geschrift dat niet in de Bijbel is opgenomen. Hoewel de exacte redenen voor de afwezigheid ervan in de canon onbekend blijven, kunnen we speculeren dat factoren zoals datering, theologische verschillen, onbekendheid en het canonisatieproces hebben bijgedragen aan deze beslissing. Desondanks heeft het Evangelie van Thomas waarde voor de studie van het vroege christendom en biedt het inzicht in de diversiteit van het christelijk denken in die tijd.

Plaats een reactie