The Gospel Cube

The Gospel Cube is een krachtig hulpmiddel dat gebruikt kan worden om het evangelie op een visuele en interactieve manier te presenteren. Het is een kubusvormig object met verschillende afbeeldingen en symbolen die elk een belangrijk aspect van het evangelie vertegenwoordigen. Door de kubus te draaien en de afbeeldingen te tonen, kan de boodschap van het evangelie op een eenvoudige en begrijpelijke manier worden gecommuniceerd.

Hoe werkt de Gospel Cube?

De Gospel Cube bestaat uit zes zijden, elk met een unieke afbeelding en boodschap. Hieronder volgt een overzicht van de afbeeldingen en hun betekenis:

 1. De schepping: Deze afbeelding toont de schepping van de wereld door God. Het herinnert ons eraan dat God de Schepper is van alles wat we zien en ervaren.
 2. De zondeval: Op deze zijde wordt de zondeval van de mensheid afgebeeld. Het herinnert ons eraan dat door de zonde van Adam en Eva, de relatie tussen God en de mensheid verbroken werd.
 3. De kruisiging: Deze afbeelding toont Jezus aan het kruis. Het herinnert ons eraan dat Jezus stierf voor onze zonden en dat Zijn offer de weg opende voor verlossing en vergeving.
 4. De opstanding: Op deze zijde wordt de opstanding van Jezus uit de dood afgebeeld. Het herinnert ons eraan dat Jezus de dood heeft overwonnen en dat Hij leeft.
 5. De genade: Deze afbeelding toont een open deur en symboliseert de genade van God. Het herinnert ons eraan dat iedereen die in Jezus gelooft, eeuwig leven ontvangt.
 6. De keuze: Op deze zijde wordt een vraagteken afgebeeld. Het herinnert ons eraan dat we allemaal een keuze hebben om Jezus te aanvaarden als onze Verlosser en Heer.

Door de Gospel Cube te draaien en de afbeeldingen te tonen, kan de boodschap van het evangelie stap voor stap worden uitgelegd. Het begint met de schepping, gaat verder met de zondeval en de noodzaak van verlossing, en eindigt met de keuze die we moeten maken om Jezus te volgen.

Het belang van de Gospel Cube

De Gospel Cube is een effectief hulpmiddel om het evangelie te delen om verschillende redenen:

 • Visuele presentatie: Door het gebruik van afbeeldingen en symbolen maakt de Gospel Cube het evangelie visueel en gemakkelijk te begrijpen, zelfs voor mensen die moeite hebben met het begrijpen van abstracte concepten.
 • Interactief: De mogelijkheid om de kubus te draaien en de afbeeldingen te tonen, maakt de presentatie interactief en betrekt de luisteraar actief bij het proces.
 • Memorabel: De unieke vorm en boodschap van de Gospel Cube maken het een memorabel hulpmiddel. Mensen zullen zich de boodschap beter herinneren en kunnen het gemakkelijker delen met anderen.
 • Veelzijdigheid: De Gospel Cube kan gebruikt worden in verschillende contexten, zoals evangelisatie, Bijbelstudies, jeugdgroepen en meer. Het is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Hoe de Gospel Cube te gebruiken

Om de Gospel Cube effectief te gebruiken, is het belangrijk om de boodschap stap voor stap uit te leggen en interactie aan te moedigen. Hier zijn enkele suggesties voor het gebruik van de Gospel Cube:

 1. Begin met het tonen van de afbeelding van de schepping en leg uit dat God de Schepper is van alles wat we zien.
 2. Verplaats naar de afbeelding van de zondeval en bespreek de gevolgen van de zonde in ons leven.
 3. Toon vervolgens de afbeelding van de kruisiging en leg uit dat Jezus stierf voor onze zonden.
 4. Laat de afbeelding van de opstanding zien en benadruk dat Jezus leeft en de dood heeft overwonnen.
 5. Toon de afbeelding van genade en leg uit dat iedereen die in Jezus gelooft, eeuwig leven ontvangt.
 6. Eindig met de afbeelding van de keuze en moedig de luisteraar aan om een beslissing te nemen om Jezus te volgen.

Het is ook belangrijk om vragen te stellen en interactie aan te moedigen tijdens het gebruik van de Gospel Cube. Dit helpt om de boodschap persoonlijk en relevant te maken voor de luisteraar.

Conclusie

De Gospel Cube is een waardevol hulpmiddel om het evangelie op een visuele en interactieve manier te presenteren. Door de afbeeldingen en symbolen op de kubus te tonen, kan de boodschap van het evangelie stap voor stap worden uitgelegd en begrepen. Het is een effectieve manier om het evangelie te delen met anderen, ongeacht hun leeftijd of achtergrond. Door de Gospel Cube te gebruiken, kunnen we mensen helpen om de liefde en genade van God te begrijpen en een persoonlijke relatie met Jezus Christus te ontwikkelen.

Plaats een reactie