When Did Mark Write His Gospel?

De vraag “Wanneer heeft Marcus zijn evangelie geschreven?” is een veelbesproken onderwerp onder bijbelgeleerden en theologen. Hoewel er geen exacte datum bekend is, zijn er verschillende aanwijzingen en historische contexten die ons kunnen helpen bij het bepalen van een mogelijke periode waarin Marcus zijn evangelie heeft geschreven.

Historische Context

Om te begrijpen wanneer Marcus zijn evangelie heeft geschreven, moeten we kijken naar de historische context van die tijd. Het evangelie van Marcus is het tweede evangelie in het Nieuwe Testament en wordt algemeen beschouwd als het oudste evangelie. Het is geschreven in het Grieks en bevat de levens en leringen van Jezus Christus.

Volgens bijbelgeleerden werd Marcus waarschijnlijk beïnvloed door de apostel Petrus, die een belangrijke rol speelde in de vroege christelijke gemeenschap. Marcus wordt verondersteld zijn evangelie te hebben geschreven in Rome, waar hij mogelijk nauw heeft samengewerkt met Petrus.

De Datering van Marcus’ Evangelie

Hoewel er geen exacte datum bekend is, zijn er verschillende aanwijzingen die ons kunnen helpen bij het bepalen van de datering van Marcus’ evangelie. Een van de belangrijkste aanwijzingen is de vermelding van de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in Marcus 13:2. Deze gebeurtenis vond plaats in het jaar 70 na Christus.

Op basis van deze vermelding en andere historische gegevens, suggereren veel bijbelgeleerden dat Marcus zijn evangelie heeft geschreven na het jaar 70 na Christus. Sommige geleerden stellen zelfs dat het evangelie van Marcus geschreven kan zijn tussen 65 en 75 na Christus.

Interne Evidentie

Naast de historische context zijn er ook interne aanwijzingen in het evangelie van Marcus die ons kunnen helpen bij het bepalen van de datering. Een van deze aanwijzingen is de vermelding van de vervolging van christenen in Marcus 13:9-13.

Deze vervolging wordt vaak in verband gebracht met de vervolging van christenen onder keizer Nero, die plaatsvond in de jaren 64-68 na Christus. Dit suggereert dat Marcus zijn evangelie heeft geschreven tijdens of na deze periode van vervolging.

Opsomming van Aanwijzingen

Om de datering van Marcus’ evangelie samen te vatten, kunnen we de volgende aanwijzingen noemen:

  1. De vermelding van de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in Marcus 13:2, wat wijst op een datering na het jaar 70 na Christus.
  2. De vermelding van de vervolging van christenen, die in verband kan worden gebracht met de vervolging onder keizer Nero in de jaren 64-68 na Christus.
  3. De invloed van de apostel Petrus op Marcus, wat suggereert dat het evangelie mogelijk is geschreven tijdens hun samenwerking in Rome.

Conclusie

Hoewel er geen exacte datum bekend is, wijzen de historische context en interne aanwijzingen erop dat Marcus zijn evangelie waarschijnlijk heeft geschreven na het jaar 70 na Christus. De vermelding van de verwoesting van de tempel en de vervolging van christenen zijn belangrijke aanwijzingen die ons helpen bij het bepalen van de datering. Daarnaast is de invloed van de apostel Petrus op Marcus een belangrijk aspect om in overweging te nemen.

Al met al blijft de precieze datering van Marcus’ evangelie een onderwerp van discussie en interpretatie onder bijbelgeleerden. Het is echter duidelijk dat Marcus een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vroege christelijke geschriften en dat zijn evangelie een waardevolle bron is voor het begrijpen van het leven en de leringen van Jezus Christus.

Plaats een reactie