When was the Gospel of Barnabas found?

De Gospel of Barnabas is een religieus geschrift dat beweert het evangelie van Jezus Christus te zijn, zoals verteld door de apostel Barnabas. Het is een controversieel geschrift dat veel discussie heeft opgeroepen onder geleerden en theologen. Een belangrijke vraag die vaak wordt gesteld, is wanneer de Gospel of Barnabas eigenlijk is ontdekt.

Het is belangrijk op te merken dat de Gospel of Barnabas niet is opgenomen in de canonieke geschriften van het christendom. Het wordt beschouwd als een apocrief geschrift, wat betekent dat het niet wordt erkend als een authentiek evangelie door de meeste christelijke denominaties. Desalniettemin heeft het geschrift veel aandacht gekregen vanwege de unieke perspectieven die het biedt.

De ontdekking van de Gospel of Barnabas

De exacte datum van de ontdekking van de Gospel of Barnabas is moeilijk vast te stellen. Er zijn verschillende vermeldingen van het geschrift in historische documenten en geschriften, maar het is pas in de moderne tijd dat het breder bekend werd.

Een van de vroegste vermeldingen van de Gospel of Barnabas dateert uit de 16e eeuw. In 1709 werd een kopie van het geschrift ontdekt in de bibliotheek van de paus in Rome. Deze kopie werd later overgebracht naar de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek in Wenen, waar het momenteel wordt bewaard.

De Gospel of Barnabas werd echter pas echt bekend bij het grote publiek in de 20e eeuw. In 1907 publiceerde de Engelse geleerde Lonsdale Ragg een Engelse vertaling van het geschrift, wat leidde tot een hernieuwde interesse in de tekst. Sindsdien hebben verschillende geleerden en onderzoekers het geschrift bestudeerd en geanalyseerd.

De inhoud van de Gospel of Barnabas

De Gospel of Barnabas bevat een alternatieve versie van het leven en de leer van Jezus Christus. Het geschrift beweert dat Jezus niet de Zoon van God is, maar een profeet die de komst van de laatste profeet, Mohammed, voorspelde. Het geschrift bevat ook verschillende verhalen en parabels die niet voorkomen in de canonieke evangeliën.

De Gospel of Barnabas heeft veel discussie opgeroepen onder geleerden en theologen. Sommigen beschouwen het als een waardevolle bron van informatie over de vroege christelijke tradities, terwijl anderen het als een vervalsing beschouwen die is ontstaan ​​in de middeleeuwen. Het geschrift is onderworpen aan uitgebreid onderzoek en debat om de oorsprong en betrouwbaarheid ervan te bepalen.

Conclusie

De Gospel of Barnabas is een controversieel geschrift dat beweert het evangelie van Jezus Christus te zijn, zoals verteld door de apostel Barnabas. Hoewel de exacte datum van de ontdekking van het geschrift moeilijk vast te stellen is, werd het breder bekend in de 20e eeuw. Het geschrift heeft veel discussie opgeroepen en wordt nog steeds bestudeerd om de oorsprong en betrouwbaarheid ervan te bepalen.

Plaats een reactie