When was the Gospel of Barnabas written?

De Gospel of Barnabas is een religieus geschrift dat beweert het evangelie van Jezus Christus te zijn, zoals verteld door de apostel Barnabas. Het is een controversieel geschrift dat veel discussie heeft opgeroepen over de oorsprong en de datering ervan. In dit artikel zullen we onderzoeken wanneer de Gospel of Barnabas naar alle waarschijnlijkheid is geschreven.

Historische context

Om de datering van de Gospel of Barnabas te begrijpen, moeten we eerst de historische context ervan begrijpen. De apostel Barnabas was een metgezel van Paulus en wordt genoemd in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Volgens de overlevering was hij een van de zeventig discipelen die door Jezus werden uitgezonden om het evangelie te verkondigen.

De Gospel of Barnabas beweert dat het geschreven is door Barnabas zelf, maar de meeste geleerden zijn het erover eens dat het geschrift pas veel later is ontstaan. Het is belangrijk op te merken dat de Gospel of Barnabas niet is opgenomen in de canonieke geschriften van het christendom en wordt beschouwd als een apocrief geschrift.

Datering van de Gospel of Barnabas

Er zijn verschillende theorieën over wanneer de Gospel of Barnabas is geschreven. Sommige geleerden suggereren dat het geschrift dateert uit de 14e eeuw, terwijl anderen beweren dat het mogelijk nog later is geschreven, in de 16e eeuw.

Een van de belangrijkste argumenten voor een 14e-eeuwse datering is het taalgebruik en de stijl van de tekst. De taal en het vocabulaire van de Gospel of Barnabas komen overeen met het Middelitaliaans van de 14e eeuw. Bovendien bevat het geschrift verwijzingen naar historische gebeurtenissen die plaatsvonden in de 14e eeuw, zoals de pestepidemie en de opkomst van de Ottomanen.

Aan de andere kant zijn er ook argumenten voor een 16e-eeuwse datering. Sommige geleerden wijzen op overeenkomsten tussen de Gospel of Barnabas en andere geschriften uit de 16e eeuw, zoals de werken van de Spaanse moslimschrijver Ibn Taimiya. Bovendien bevat de tekst ook verwijzingen naar gebeurtenissen die plaatsvonden in de 16e eeuw, zoals de ontdekking van Amerika door Columbus.

Controverse en interpretatie

De datering van de Gospel of Barnabas blijft een punt van discussie en er is geen consensus onder geleerden. Het geschrift heeft ook veel controverse opgeroepen vanwege de inhoud ervan. De Gospel of Barnabas verschilt op veel punten van de canonieke evangeliën van het christendom en bevat bijvoorbeeld de ontkenning van de kruisiging van Jezus.

Sommige geleerden suggereren dat de Gospel of Barnabas mogelijk een poging was om een alternatieve versie van het evangelie te presenteren, die meer in lijn was met de islamitische overtuigingen. Anderen beweren dat het geschrift een vervalsing is, bedoeld om de vroege christelijke leer te ondermijnen.

Conclusie

In conclusie is de datering van de Gospel of Barnabas een complex vraagstuk waarover geen consensus bestaat onder geleerden. Hoewel sommige argumenten wijzen op een 14e-eeuwse datering, zijn er ook argumenten voor een 16e-eeuwse datering. Het geschrift blijft een bron van controverse en heeft veel discussie opgeroepen vanwege de inhoud ervan. Ongeacht de datering blijft de Gospel of Barnabas een interessant geschrift dat ons inzicht kan geven in de religieuze en historische context van die tijd.

Plaats een reactie