Who Did Luke Write His Gospel For?

De vraag naar wie Lucas zijn evangelie heeft geschreven, is een onderwerp dat al eeuwenlang wordt besproken en gedebatteerd. Hoewel er geen definitief antwoord is, zijn er verschillende theorieën en aanwijzingen die ons kunnen helpen begrijpen voor wie Lucas zijn evangelie bedoeld zou kunnen hebben.

The Audience of Luke’s Gospel

Er zijn verschillende aanwijzingen in het evangelie van Lucas die suggereren dat hij zijn evangelie heeft geschreven voor een breed publiek. Ten eerste is Lucas het enige evangelie dat begint met een inleiding gericht aan een onbekende lezer, genaamd Theophilus. Dit suggereert dat Lucas zijn evangelie heeft geschreven met het doel om het te verspreiden onder een breder publiek, in plaats van alleen voor persoonlijk gebruik.

Bovendien bevat het evangelie van Lucas veel details en verhalen die specifiek gericht zijn op niet-Joodse lezers. Bijvoorbeeld, Lucas benadrukt vaak de rol van vrouwen in zijn evangelie, wat ongebruikelijk was in de Joodse samenleving van die tijd. Hij beschrijft ook de geboorte van Jezus en de aankondiging van zijn geboorte aan herders, wat belangrijk zou kunnen zijn voor niet-Joodse lezers die minder bekend waren met de Joodse profetieën en tradities.

Possible Audiences

Er zijn verschillende mogelijke doelgroepen waarvoor Lucas zijn evangelie zou kunnen hebben geschreven:

  • Gentiles: Een van de meest voorkomende theorieën is dat Lucas zijn evangelie heeft geschreven voor niet-Joodse lezers, ook wel bekend als heidenen of heidenen. Dit wordt ondersteund door de nadruk op niet-Joodse personages en gebeurtenissen in het evangelie, evenals de inclusieve boodschap van Jezus die wordt gepresenteerd.
  • Christenen: Een andere mogelijkheid is dat Lucas zijn evangelie heeft geschreven voor bestaande christenen, om hen te bemoedigen en te onderwijzen in hun geloof. Dit zou kunnen verklaren waarom Lucas veel aandacht besteedt aan de leer en het leven van Jezus, evenals de nadruk op de rol van de Heilige Geest.
  • Theophilus: Sommige geleerden suggereren dat Theophilus mogelijk een specifieke persoon was voor wie Lucas zijn evangelie heeft geschreven. Theophilus kan een Romeinse functionaris of een rijke bekeerling tot het christendom zijn geweest. Lucas zou zijn evangelie dan hebben geschreven om Theophilus te overtuigen van de waarheid van het christelijk geloof en hem te onderwijzen in de fundamenten van het geloof.

Conclusion

Hoewel we geen definitief antwoord hebben op de vraag voor wie Lucas zijn evangelie heeft geschreven, zijn er verschillende aanwijzingen die suggereren dat hij zijn evangelie heeft geschreven voor een breed publiek, mogelijk inclusief niet-Joodse lezers. De nadruk op inclusiviteit, de rol van vrouwen en de specifieke details die relevant zouden zijn voor niet-Joodse lezers, ondersteunen deze theorie. Het is ook mogelijk dat Lucas zijn evangelie heeft geschreven voor bestaande christenen of zelfs voor een specifieke persoon zoals Theophilus. Hoe dan ook, het evangelie van Lucas blijft een belangrijk en waardevol document dat ons inzicht geeft in het leven en de leer van Jezus Christus.

Plaats een reactie