Who Wrote the Gospel of John?

De auteur van het Evangelie van Johannes is een onderwerp dat al eeuwenlang veel discussie en speculatie heeft opgeleverd onder bijbelgeleerden en theologen. Hoewel de traditionele opvatting is dat de apostel Johannes de schrijver is, zijn er ook andere theorieën naar voren gebracht die suggereren dat het evangelie mogelijk door iemand anders is geschreven. In dit artikel zullen we de verschillende standpunten en bewijsmateriaal onderzoeken om te proberen het mysterie van de auteur van het Evangelie van Johannes op te lossen.

Traditioneel standpunt: De apostel Johannes

Volgens de traditionele opvatting is de apostel Johannes, een van de twaalf discipelen van Jezus, de auteur van het Evangelie van Johannes. Dit standpunt wordt ondersteund door vroege kerkvaders zoals Ireneüs en Clemens van Alexandrië, die beweerden dat Johannes het evangelie schreef. Ze baseerden hun beweringen op mondelinge overlevering en het feit dat Johannes een prominente rol speelde in de vroege kerk.

Er zijn ook interne aanwijzingen in het evangelie zelf die suggereren dat de auteur een ooggetuige was van de gebeurtenissen die hij beschreef. Bijvoorbeeld, in Johannes 21:24 staat: “Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen heeft opgeschreven, en wij weten dat zijn getuigenis waar is.” Dit wordt vaak geïnterpreteerd als een verwijzing naar de auteur zelf, die beweert een ooggetuige te zijn van de gebeurtenissen.

Daarnaast zijn er ook overeenkomsten tussen het Evangelie van Johannes en de brieven die traditioneel aan de apostel Johannes worden toegeschreven, zoals de Eerste, Tweede en Derde Johannes. Deze overeenkomsten in stijl en theologische thema’s suggereren dat dezelfde persoon verantwoordelijk was voor het schrijven van zowel het evangelie als de brieven.

Alternatieve standpunten

Hoewel het traditionele standpunt de meest geaccepteerde is, zijn er ook alternatieve standpunten naar voren gebracht over de auteur van het Evangelie van Johannes. Een van de meest voorkomende alternatieve theorieën is dat het evangelie is geschreven door een andere discipel van Jezus genaamd Johannes, die niet dezelfde persoon was als de apostel Johannes.

Deze theorie is gebaseerd op het feit dat de naam Johannes een veelvoorkomende naam was in die tijd, en er kunnen meerdere mensen met dezelfde naam zijn geweest die betrokken waren bij de vroege kerk. Bovendien zijn er enkele verschillen in stijl en theologische thema’s tussen het Evangelie van Johannes en de brieven die aan de apostel Johannes worden toegeschreven, wat suggereert dat ze mogelijk door verschillende auteurs zijn geschreven.

Een andere alternatieve theorie is dat het evangelie is geschreven door een groep volgelingen van Johannes, in plaats van door één individu. Deze theorie is gebaseerd op het feit dat het evangelie soms verwijst naar de auteur in de meervoudsvorm, zoals in Johannes 21:24: “Wij weten dat zijn getuigenis waar is.” Dit zou kunnen wijzen op een collectieve inspanning om het evangelie te schrijven.

Bewijsmateriaal en conclusie

Het bewijsmateriaal voor de auteur van het Evangelie van Johannes is grotendeels gebaseerd op interpretatie en speculatie, omdat er geen directe historische verslagen zijn die de identiteit van de auteur bevestigen. Hoewel het traditionele standpunt van de apostel Johannes de meest geaccepteerde is, zijn er ook geldige argumenten voor alternatieve standpunten.

Uiteindelijk kan het echter moeilijk zijn om met zekerheid te zeggen wie het Evangelie van Johannes heeft geschreven. Het is mogelijk dat de auteur bewust zijn identiteit heeft verborgen gehouden om de aandacht te vestigen op de boodschap van het evangelie zelf, in plaats van op zijn persoonlijke achtergrond.

In conclusie, het debat over de auteur van het Evangelie van Johannes zal waarschijnlijk voortduren, aangezien er geen definitief bewijs is om een van de standpunten te ondersteunen. Het is belangrijk om open te blijven staan voor verschillende interpretaties en om de boodschap van het evangelie zelf centraal te stellen, ongeacht wie het heeft geschreven.

Plaats een reactie