Who Wrote the Gospel of Mark?

De auteur van het Evangelie van Marcus, ook wel bekend als het Evangelie volgens Marcus, is een onderwerp dat al eeuwenlang discussie oproept onder bijbelgeleerden en theologen. Hoewel er geen definitief antwoord is, zijn er verschillende theorieën en aanwijzingen die ons kunnen helpen begrijpen wie mogelijk verantwoordelijk was voor het schrijven van dit belangrijke evangelie.

De Traditie

Volgens de traditionele opvatting werd het Evangelie van Marcus geschreven door een man genaamd Marcus, die een metgezel en tolk was van de apostel Petrus. Deze opvatting wordt ondersteund door de vroege kerkvaders, zoals Papias en Ireneüs, die beweerden dat Marcus de woorden van Petrus opschreef en ze presenteerde als het Evangelie van Marcus.

Hoewel deze traditie geloofwaardig lijkt, zijn er ook enkele tegenargumenten. Ten eerste wordt Marcus in de evangeliën zelf niet genoemd als auteur. Ten tweede is het onduidelijk waarom Marcus, als hij inderdaad een metgezel van Petrus was, niet expliciet zou vermelden dat hij de woorden van een apostel opschreef. Dit heeft geleid tot alternatieve theorieën over de auteur van het Evangelie van Marcus.

De Theorieën

Er zijn verschillende theorieën voorgesteld over wie mogelijk de auteur van het Evangelie van Marcus was. Hier zijn enkele van de belangrijkste:

  1. De apostel Petrus: Sommige geleerden geloven dat Marcus inderdaad een metgezel van Petrus was en dat hij het evangelie schreef op basis van de prediking en getuigenis van Petrus. Ze suggereren dat Marcus bescheiden was en daarom zichzelf niet noemde als auteur.
  2. De gemeenschap van Marcus: Anderen stellen voor dat het evangelie werd geschreven door een groep volgelingen van Marcus, die zijn prediking en leringen verzamelden en ze presenteerden als het Evangelie van Marcus.
  3. Een onbekende auteur: Er zijn ook geleerden die beweren dat het Evangelie van Marcus werd geschreven door een onbekende auteur, mogelijk een lid van de vroege christelijke gemeenschap in Rome.

Interne en Externe Bewijzen

Naast deze theorieën zijn er ook interne en externe bewijzen die ons kunnen helpen bij het identificeren van de auteur van het Evangelie van Marcus.

Interne bewijzen zijn aanwijzingen die we vinden binnen het evangelie zelf. Bijvoorbeeld, sommige geleerden wijzen op de aanwezigheid van Aramese woorden en uitdrukkingen in het evangelie, wat zou kunnen wijzen op een auteur met een Joodse achtergrond, zoals Marcus mogelijk had. Anderen wijzen op de nauwkeurige details en ooggetuigenverslagen van gebeurtenissen, wat zou kunnen wijzen op een auteur die dicht bij de gebeurtenissen stond.

Externe bewijzen zijn aanwijzingen die we vinden buiten het evangelie, zoals getuigenissen van vroege kerkvaders en andere historische bronnen. Hoewel deze bewijzen niet definitief zijn, kunnen ze ons helpen een beter beeld te krijgen van wie mogelijk de auteur van het Evangelie van Marcus was.

Conclusie

Het is belangrijk op te merken dat er geen definitief antwoord is op de vraag wie het Evangelie van Marcus heeft geschreven. Hoewel de traditionele opvatting van Marcus als auteur geloofwaardig lijkt, zijn er ook andere theorieën en aanwijzingen die moeten worden overwogen.

Wat we wel weten, is dat het Evangelie van Marcus een belangrijk onderdeel is van het Nieuwe Testament en een onschatbare bron van informatie over het leven en de leringen van Jezus Christus. Ongeacht wie de auteur was, blijft de boodschap van het evangelie van onschatbare waarde voor gelovigen over de hele wereld.

Hoewel het mysterie van de auteur van het Evangelie van Marcus misschien nooit volledig zal worden opgelost, blijft het een fascinerend onderwerp van studie en discussie binnen de theologische gemeenschap.

Plaats een reactie