Waarom is het evangelie van Johannes zo anders?

Wanneer we de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel bestuderen, valt het op dat het evangelie van Johannes op veel manieren verschilt van de andere drie synoptische evangeliën (Matteüs, Marcus en Lucas). Het evangelie van Johannes is uniek in zijn stijl, inhoud en theologische benadering. In dit artikel zullen we onderzoeken waarom het evangelie van Johannes zo anders is en wat de redenen kunnen zijn voor deze verschillen.

1. Doel en publiek

Een van de belangrijkste redenen waarom het evangelie van Johannes zo anders is, is het doel en het beoogde publiek. Terwijl de synoptische evangeliën voornamelijk gericht waren op het Joodse publiek en de gebeurtenissen van Jezus’ leven en bediening beschreven, heeft het evangelie van Johannes een breder doel. Johannes schreef zijn evangelie met als doel om mensen te overtuigen dat Jezus de Messias is en dat door in Hem te geloven, zij eeuwig leven kunnen ontvangen (Johannes 20:31). Dit doel beïnvloedt de manier waarop Johannes zijn evangelie presenteert en de nadruk legt op bepaalde aspecten van Jezus’ leven en bediening.

2. Theologische benadering

Het evangelie van Johannes heeft ook een unieke theologische benadering. Johannes legt de nadruk op de goddelijkheid van Jezus en zijn relatie met God de Vader. Hij presenteert Jezus als het Woord dat vlees is geworden (Johannes 1:14) en benadrukt zijn goddelijke macht en autoriteit. Dit is duidelijk te zien in de vele “Ik ben”-uitspraken van Jezus in het evangelie van Johannes, zoals “Ik ben het brood des levens” (Johannes 6:35) en “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Johannes 14:6). Deze theologische benadering onderscheidt het evangelie van Johannes van de andere evangeliën en biedt een diepgaand inzicht in de aard van Jezus.

3. Chronologie en gebeurtenissen

Een ander opvallend verschil tussen het evangelie van Johannes en de synoptische evangeliën is de chronologie en de beschrijving van gebeurtenissen. Terwijl de synoptische evangeliën een vergelijkbare chronologische volgorde van gebeurtenissen volgen, lijkt het evangelie van Johannes een andere volgorde te hebben. Johannes richt zich meer op specifieke gebeurtenissen en momenten in het leven van Jezus, zoals de bruiloft in Kana (Johannes 2:1-11) en de opwekking van Lazarus (Johannes 11:1-44). Deze selectieve benadering van gebeurtenissen geeft het evangelie van Johannes een uniek perspectief op Jezus’ bediening.

4. Symboliek en metaforen

Het evangelie van Johannes maakt ook veel gebruik van symboliek en metaforen om theologische waarheden over te brengen. Johannes gebruikt bijvoorbeeld het beeld van het “Lam van God” om Jezus’ offerdood te beschrijven (Johannes 1:29) en het beeld van “levend water” om het eeuwige leven dat Jezus biedt te symboliseren (Johannes 4:10-14). Deze symboliek en metaforen voegen diepte en betekenis toe aan de boodschap van het evangelie van Johannes en maken het anders dan de andere evangeliën.

5. Persoonlijke getuigenis

Een ander opmerkelijk aspect van het evangelie van Johannes is de persoonlijke getuigenis van de schrijver. Johannes noemt zichzelf herhaaldelijk als “de discipel van wie Jezus hield” (Johannes 13:23, 19:26, 20:2, 21:7, 21:20). Deze persoonlijke betrokkenheid bij Jezus en zijn bediening geeft het evangelie van Johannes een intiem en authentiek karakter. Het is alsof Johannes zijn eigen ervaringen en ontmoetingen met Jezus deelt, waardoor het evangelie een unieke stem heeft.

Conclusie

Het evangelie van Johannes is duidelijk anders dan de synoptische evangeliën in zijn stijl, inhoud en theologische benadering. Het doel en het beoogde publiek, de theologische benadering, de chronologie en gebeurtenissen, het gebruik van symboliek en metaforen, en de persoonlijke getuigenis van de schrijver dragen allemaal bij aan de unieke aard van het evangelie van Johannes. Door deze verschillen biedt het evangelie van Johannes een waardevolle aanvulling op de andere evangeliën en geeft het ons een dieper begrip van Jezus en zijn bediening.

Plaats een reactie