Waarom staat het Evangelie van Thomas niet in de Bijbel?

Waarom staat het Evangelie van Thomas niet in de Bijbel? Dit is een vraag die vaak gesteld wordt door mensen die geïnteresseerd zijn in de vroege christelijke geschriften. Het Evangelie van Thomas is een van de vele teksten die niet zijn opgenomen in de canonieke Bijbel, maar toch een belangrijke rol speelt in de studie van het vroege christendom. In dit artikel zullen we onderzoeken waarom het Evangelie van Thomas niet in de Bijbel staat en wat de betekenis ervan is voor het begrijpen van het vroege christendom.

Wat is het Evangelie van Thomas?

Het Evangelie van Thomas is een verzameling van 114 uitspraken of logia toegeschreven aan Jezus van Nazareth. Het werd ontdekt in 1945 in de buurt van Nag Hammadi, Egypte, samen met andere vroege christelijke geschriften. Het Evangelie van Thomas is geschreven in het Koptisch, een oude Egyptische taal, en is waarschijnlijk gebaseerd op een oudere Griekse tekst.

De logia in het Evangelie van Thomas bevatten uitspraken van Jezus die vaak afwijken van de traditionele christelijke leer. Ze zijn vaak kort en cryptisch van aard, en bevatten wijsheidsspreuken en spirituele inzichten. Sommige van deze uitspraken lijken op uitspraken die ook in de canonieke evangeliën voorkomen, maar er zijn ook veel unieke uitspraken die niet elders worden gevonden.

Waarom staat het Evangelie van Thomas niet in de Bijbel?

Er zijn verschillende redenen waarom het Evangelie van Thomas niet in de Bijbel staat. Ten eerste werd de canon van de Bijbel pas in de vierde eeuw na Christus vastgesteld, tijdens het Concilie van Nicea. Tijdens dit concilie werden bepaalde criteria gebruikt om te bepalen welke geschriften als canoniek werden beschouwd. Het Evangelie van Thomas voldeed niet aan deze criteria en werd daarom niet opgenomen in de canon.

Een van de belangrijkste criteria voor opname in de canon was de apostolische oorsprong van een geschrift. De canonieke evangeliën, zoals Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, werden toegeschreven aan de apostelen of hun naaste volgelingen. Het Evangelie van Thomas werd echter niet toegeschreven aan een apostel en werd daarom als minder betrouwbaar beschouwd.

Een ander criterium was de theologische consistentie met de rest van de canonieke geschriften. Het Evangelie van Thomas bevatte echter veel uitspraken die afweken van de traditionele christelijke leer. Deze afwijkingen werden als ketters beschouwd door de vroege kerk en daarom werd het Evangelie van Thomas niet opgenomen in de canon.

De betekenis van het Evangelie van Thomas

Ondanks dat het Evangelie van Thomas niet in de Bijbel staat, heeft het toch een belangrijke betekenis voor het begrijpen van het vroege christendom. Het biedt een inkijkje in de diversiteit van het vroege christendom en de verschillende opvattingen die er waren over Jezus en zijn leer.

De unieke uitspraken in het Evangelie van Thomas kunnen ons helpen om Jezus op een andere manier te begrijpen. Ze benadrukken de spirituele en mystieke aspecten van zijn leer en laten zien dat er meer was dan alleen de traditionele leer die in de canonieke evangeliën wordt gepresenteerd.

Bovendien werpt het Evangelie van Thomas licht op de vroege ontwikkeling van het christendom en de verscheidenheid aan geschriften die in omloop waren. Het laat zien dat er in de vroege kerk een brede discussie was over wat wel en niet als canoniek moest worden beschouwd.

Conclusie

Het Evangelie van Thomas staat niet in de Bijbel vanwege verschillende redenen, waaronder het ontbreken van apostolische oorsprong en theologische consistentie met de canonieke geschriften. Ondanks dat het niet in de canon is opgenomen, heeft het Evangelie van Thomas toch een belangrijke betekenis voor het begrijpen van het vroege christendom. Het biedt inzicht in de diversiteit van het vroege christendom en de verschillende opvattingen over Jezus en zijn leer. Het werpt ook licht op de vroege ontwikkeling van het christendom en de discussies die plaatsvonden over welke geschriften als canoniek moesten worden beschouwd.

Al met al is het Evangelie van Thomas een waardevolle bron voor de studie van het vroege christendom, zelfs als het niet in de Bijbel staat.

Plaats een reactie